برنامه مهاجرت استانی 

برنامه مهاجرت استانی

 

در هفت گروه به جذب مهاجر اقدام می کند:

 

نیروی متخصص

Skilled Worker Stream

در این گروه افراد تحصیل کرده و یا صاحبان مهارت های فنی که بتوانند پاسخی به نیاز بازار کار این جزیره باشند را شامل می شود. متقاضیان بایستی خود شغل مورد نظر خود را یافته و پس از دریافت پیشنهاد کار از یک کارفرمای پرنس ادواردی اقدام به درخواست مهاجرت نمایند. 

 

صاحبان مهارت های مورد نیاز

 Critical Worker Stream

در این گروه هدف جذب صاحبان مهارتهایی است که بازار کار این جزیره در آن حرفه ها با کمبود نیروی کار مواجه است

 

 دانش آموختگان خارجی

International Graduate Stream

در این گروه دانش آموختگان دانشگاههای کانادا که به تازگی تحصیل خود را تمام کرده اند هدف هستند

 خویشاوندی

Family Connection Stream

در این گروه افرادی که در این استان خویشاوند نزدیک دارند می توانند اقدام کنند.

 

 مجوز کار

Work Permit Stream

این روش شباهت بسیاری با روش تجاری دارد جز اینکه فرد بعد از قبولی در مصاحبه این استان ویزای موقت کار دریافت می کند و به این استان می رود و بعد برای مراحل بعدی و دریافت اقامت اقدام می کند

.

 

 روش تجاری 

برنامه‌های استانی کانادا تنوع زیادی دارد و هر استانی قوانین خاص خودش را دارد و امتیازات و شرایط آن  در حال تغییر هست. جهت ارزیابی میتوانید رزومه خود را ارسال کنید