مهاجرت خوداشتغالی 

یکی از روش های مهاجرت به کانادا، روش مهاجرت خوداشتغالی (خویش فرمایی) است که برای سه گروه زیر پیش بینی شده است:

ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی(مربیان، داوران مسابقات، مدیران برنامه های ورزشی و …)

هنرمندان و دست اندرکاران امور هنری و فرهنگی(نویسندگان، موسیقی دانان، فیلم سازان، فیلمنامه نویسان، نقاشان، خوانندگان و …)

کشاورزان و دست اندرکاران امور کشاورزی و دامی (دامداران، کشت کاران، زنبورداران، باغ داران، پرورش دهندگان طیور و …)

اصولاً خوداشتغالی (خویش فرمایی) چیست؟خوداشتغال کیست؟از نظر قانون مهاجرت خوداشتغال کسی است که در پنج سال قبل از زمان رسیدن مدارک مهاجرتی به اداره مهاجرت تا زمان رسیدگی به پرونده حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد

دو سال تمام فعالیت خوداشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی، فرهنگی‌، کشاورزی  (یعنی منبع درآمد وی از این راه بوده است)

دو سال تمام فعالیت های ورزشی، فرهنگی‌، کشاورزی  در سطح بین المللی

یک سال تمام خود اشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی، فرهنگی‌، کشاورزی به اضافه یک سال تمام فعالیت های ورزشی در سطح بین المللی

همچنین این فرد باید نشان دهد که قصد وی پس از ورود به کانادا ادامه فعالیت های خوداشتغالی است و امکان چنین کاری را دارد.در خصوص آشنایی با زبان های رسمی کانادا (یعنی انگلیسی و فرانسه) اگر فرد ادعا کند که با این زبان ها آشناست لازمست مدرک نشان دهد. مثلا برای انگلیسی نتیجه آزمون آیلتس  و برای فرانسه نتیجه آزمون تف

قراردادها باید ویژگی های زیر را داشته باشند:کسانی که به این روش به کانادا مهاجرت می کنند باید به اداره مهاجرت ثابت کنند که از پنج سال پیش از اقدام برای مهاجرت تا زمانی که افسر مهاجرت به پرونده آنها رسیدگی می کند، حداقل دو سال تمام سابقه کار خوداشتغالی داشته اند. برای اثبات سابقه خوداشتغالی مدارک زیادی می توان ارائه داد ولی مهم ترین این مدارک قراردادهایی است که متقاضی ارائه می کند. 

پروسه زمانی‌ این کیس توسط اداره مهاجرت ۲۴ ماه اعلام شده است.